Over ons
         
  wie zijn wij
          missie & visie
          organisatie
          veilig jeugdwerk
          geschiedenis
          foto’s

     Diensten
          tijd & route

     Contact
         
contactgegevens


Organisatie

Gemeente
Wij zien onze gemeente als een lichaam. Een lichaam bestaat uit allemaal verschillende lichaamsdelen. Geen lichaamsdeel is gelijk. En geen lichaamsdeel kan worden gemist. Er is maar één Hoofd, en dat is onze Heer Jezus Christus. Als lichaamsdelen zijn we er om voor elkaar te zorgen en ieder op onze eigen plek bij te dragen aan het geheel. We willen ons allemaal samen en ieder persoonlijk laten sturen door Jezus. We zijn er om voor elkaar te zorgen.

Wijken
Om als lichaam te kunnen functioneren hebben we de gemeente ingedeeld in vijf wijken. In de wijken bestaat de mogelijkheid om in een kleinere kring samen te komen en het leven met zijn hoogte- en dieptepunten te delen. In die kleinere kring is ook ruimte om elkaar te helpen, voor en met elkaar te bidden en samen geloof te delen rondom de Bijbel. Elke wijk heeft een wijkteam die het onderlinge samenleven zoveel als ze kan probeert te stimuleren.

Ambten
Wij geloven dat ons Hoofd Jezus Christus mensen met een bijzondere opdracht geeft aan de gemeente. Ambtsdragers zijn door God geroepen om in de naam van Christus de gemeente voor te gaan en te leiden. Als ambtsdragers hebben wij ouderlingen, diakenen en een predikant. Ouderlingen verlenen zogenaamde pastorale zorg: zij helpen ons om in ons hele (gelovige) leven op Jezus Christus gericht te blijven. Diakenen zijn er voor de diaconale zorg: zij zetten zich ervoor in dat wij als gemeente niet alleen met woorden maar juist ook met daden in liefde omzien naar elkaar en de mensen in onze omgeving. De predikant heeft als voornaamste taak om in de kerkdiensten op zondag ons vanuit het Woord van God te bemoedigen, uit te dagen en te confronteren met het evangelie van Jezus Christus.

Commissies
In een gemeente is er altijd veel te doen! En dat is mooi. Om alles in goede banen te leiden kent onze gemeente een heel aantal commissies, waar mensen met de gaven die hun gegeven zijn op een kleiner gebied dienstbaar zijn aan de gemeente. Er is een financiële commissie, een commissie die gaat over onderhoud en beheer van onze gebouwen, de evangelisatiecommissie, een sooscommissie, een commissie ‘kind en kerk’, een zendingscommissie en ongetwijfeld nog wel meer. Alles wat we doen, willen we doen in de naam van Jezus Christus en in dankbaarheid aan God de Vader!