Over ons
         
  wie zijn wij
          missie & visie
          organisatie
          veilig jeugdwerk
          geschiedenis
          foto’s

     Diensten
          tijd & route
          preken

     Contact
         
contactgegevens


Inhoud Kerkdiensten

Als jij nou op een zonnige zondagmorgen bij ons de kerk binnen wandelt, wat staat je dan zoal te wachten?

Welkom
Om te beginnen: je bent welkom. En dat willen we je ook laten weten. Bij de deur staan mensen om je persoonlijk te begroeten. Wees niet bang: je hoeft niet een heel gesprek te houden…

Gewone mensentaal
Wij willen graag dat iedereen onze kerkdienst kan volgen. Of je nou hoogopgeleid bent of vroeger de basisschool niet eens hebt afgemaakt, of je nou origineel Limburgs bent of een echte Randstedeling – iedereen moet onze kerkdienst kunnen volgen.

De preek
Uitleg van de Bijbel is belangrijk in onze kerkdienst. Er wordt altijd één of meerdere gedeelten gelezen. In de preek gaat de predikant wat er in de Bijbel staat uitleggen en toepassen op onze situatie vandaag. Wij geloven dat de Bijbel – hoe oud die ook is – nog tot vandaag toe ons kan aanspreken en van betekenis kan worden in ons leven. De boodschap van genade en van redding en verlossing klinkt zo elke zondag weer op een andere manier!

Liturgie en muziek
Liturgie – ja dat is een moeilijk woord. Het betekent zoiets als: ‘programma’ van de kerkdienst. De predikant leidt de dienst. Hij heeft van tevoren nagedacht over een afwisseling van zingen, lezen uit de Bijbel, bidden en preken. Zingen doen we vaak onder begeleiding van een orgel, maar heel regelmatig zetten we ook andere muziekinstrumenten in.

Avondmaal
Zo’n vijf keer per jaar vieren we het Avondmaal. Wij eten dan een stukje brood en drinken een slokje wijn om daarmee het lijden en sterven van Jezus Christus te gedenken. Wie aan het Avondmaal mee doet zegt daarmee dat hij/zij zelf als volgeling van Jezus wil leven. Daarom kan niet iedereen meedoen aan de viering ervan. Maar ieder die het zou willen, willen we graag helpen om zover te komen.

Bijzondere diensten
Soms zijn diensten extra feestelijk. Bij de christelijke feestdagen in ieder geval: Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Kom zeker dan eens langs!

Vijf keer per jaar beleggen we een jongerendienst.